BOOST, een unieke samenwerking tussen

Stichting Elan en Youké met maar één doel:

Weer (terug) naar school!

Weer (terug) naar school!

Een unieke samenwerking tussen Stichting Elan en Youké.

BOOST is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. De leerlingen beschikken over voldoende cognitief niveau en emotionele beschikbaarheid om terug te kunnen keren naar onderwijs. Er zijn echter belemmerende factoren op meerdere ontwikkelgebieden waardoor de leerlingen zijn uitgevallen. In onze visie hebben zij net als ieder ander kind recht op onderwijs en op een school. Stichting Elan en Youké hebben hun krachten gebundeld om voor deze leerlingen het verschil maken. De missie van BOOST is er voor zorgen dat er voor deze kinderen/jongeren op alle gebieden weer perspectief ontstaat: naast vervolgonderwijs en werk, raken deze kinderen niet geïsoleerd van de samenleving en leren ze om (sociale) relaties aan te gaan. Ze krijgen weer de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Kalender

<< nov 2022 >>
MDWDVZZ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Werken in gespecialiseerd onderwijs?

Regelmatig zijn er Meet & Greets op de scholen van stichting Elan, ons schoolbestuur. Vooral bedoeld voor belangstellenden die meer willen weten over werken in het gespecialiseerd onderwijs. Je kunt dan gewoon binnenlopen, een indruk krijgen van onze aanpak en in gesprek gaan met collega’s.

Wil je eerder langs komen? Neem dan contact op. We maken graag kennis, leiden je rond en je kunt altijd meelopen in een groep.

Komende Meet & Greets: 25 januari, 20 maart en 18 april 2023.

Kijk voor meer informatie op werken bij stichting Elan.

Voor wie?

BOOST is bedoeld voor leerlingen (5 t/m 17 jaar) die onder de beide samenwerkingsverbanden Unita en Qinas vallen. De leerlingen zijn vastgelopen in het onderwijs. Daarnaast zijn onderstaande factoren altijd aanwezig:

  • Op meerdere domeinen is intensieve ondersteuning nodig.
  • De interventies binnen het onderwijs en de specialistische jeugdzorg hebben niet geleid tot de gewenste verbetering.
  • Een andere voorziening of onderwijssetting is niet passend voor de leerling.
  • Er is commitment van ouders en de leerling: zij verbinden zich aan de visie, het aanbod en afspraken van BOOST.

Maatwerk op vier domeinen

De kern en daarmee de kracht van de tussenvoorziening is gelegen in een integraal aanbod op vier domeinen, op één locatie, vanuit één plan en met maar één doel: “(weer) terug naar school”. Stichting Elan verzorgt de “oefenschool” en Youké verzorgt de behandeling en de gezinsbegeleiding. Gezamenlijk zullen de “doelgerichte dagactiviteiten” vormgegeven worden. De begeleiding op alle vier de domeinen kan afwisselen en overlappen: er wordt maatwerk geleverd om het centrale doel te bereiken.